Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Okręgowy Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii W-MIL-W

Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zaprasza Delegatów na

Okręgowy Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii w  Olsztynie

w dniu 25 marca 2018 r. ( niedziela)

na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie – Kortowo ul. M. Oczapowskiego 14 – aula im. prof. K. Markiewicza

Początek – godz. 11,00  

Przed rozpoczęciem obrad Zjazdu – o  godz. 9,30 w Kościele Św. Franciszka z Asyżu  w Kortowie – zostanie odprawiona  Msza Św. za zmarłych członków naszej Izby.     

W imieniu Rady – Prezes lek. wet. Zbigniew Wróblewski

Comments are closed.