Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Okręgowa Komisja Wyborcza apeluje i przypomina

Okręgowa Komisja Wyborcza przypomina, że w dniu 25 sierpnia 2021 r. upływa  termin głosowania

w wyborach  delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii – w trybie korespondencyjnym – w rejonach wyborczych:

Nr   2   – BRANIEWO

 Nr   4  –  ELBLĄG grodzki

 Nr   5  –  ELBLĄG ziemski 

 Nr   9  –  IŁAWA

Nr  11 –  LIDZBARK WARMIŃSKI

 Nr  23  – OSTRÓDA

Warunkiem ważności głosowania jest udział w nim co najmniej połowy ogólnej liczby lekarzy weterynarii przypisanych do danego rejonu.

Jeżeli udział ten okaże się mniejszy – Rada Lekarsko-Weterynaryjna wyznaczy drugi ostateczny termin głosowania, a cała procedura będzie powtórzona.

Jeżeli i w  drugim  terminie udział lekarzy wet. w głosowaniu ponownie wyniesie poniżej połowy ogólnej liczby lekarzy w rejonie – wszystkie dotychczasowe działania wyborcze i poniesione koszty  będą bezskuteczne, zaangażowanie tych Koleżanek i Kolegów, którzy zgodzili się kandydować – zostanie zmarnowana, a rejon wyborczy zostanie bez reprezentacji w  Samorządzie przez następne cztery lata.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Uwzględniając powyższe okoliczności apeluję do Państwa o oddanie głosu we wskazanym terminie.  Ten niewielki wysiłek ze strony każdego z Państwa  ma bowiem istotne znaczenie dla  naszego zawodu i  Samorządu, ponieważ  daje  jedyną możliwość zapewnienia  naszej wspólnej reprezentacji, której zadaniem jest ciągłe przypominania o roli naszego zawodu w gospodarcze i społeczeństwie  oraz  upominanie się o to, co ważne dla nas wszystkich.                                                                                             

Przewodniczący  Okręgowej Komisji Wyborczej 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

Prof. dr hab. Maciej Gajęcki                           

Comments are closed.