Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

Ogłoszenie – praca

PLW w Ostródzie ogłasza nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

Ogłoszenie

 

Comments are closed.