Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 lutego 2023 roku odeszła nasza Koleżanka Lekarz Weterynarii,

Śp. Ewa Kowalczyk

Wystawienie trumny w kaplicy cmentarnej w Ornecie nastąpi dnia 8 lutego 2023 r. (środa) w godz. 15.00-17.30.

Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona w Kaplicy cmentarnej w Ornecie w czwartek 9 lutego 2023 r. o godz. 10.00. Po Mszy trumna ze Zmarłą zostanie odprowadzona na Cmentarz w Ornecie.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Ewy Kowalczyk

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy

z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.