Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 31 października 2022 roku w wieku 67 lat zmarł nasz Kolega Lekarz Weterynarii,

Śp. Zdzisław Świder 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 5 listopada 2022 r. (sobota) Modlitwą Różańcową

w kaplicy Domu Pogrzebowego EDEN w Mrągowie o godzinie 9:00.

Wyprowadzenie z kaplicy o godz. 10:00.

Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona w Kościele w Rynie o godzinie 10:30. Po mszy pogrzeb odbędzie się

na cmentarzu komunalnym w Mrągowie.

Różaniec w EDENIE w Mrągowie dnia 03.11.2022 r. o godzinie 16:00. 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Śp. lek. wet. Zdzisława Świdra

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy

z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.