Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci

Śp. lek. wet. WITOLDA MARIANA WOJCIECHOWSKIEGO

jednego z współzałożycieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, członka Rady w latach 1991 – 2013 oraz Skarbnika i członka Prezydium w II i III oraz w IV i V kadencji, delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii w kolejnych kadencjach II – VII, wieloletniego członka Krajowej Komisji Rewizyjnej, wyróżnionego Odznaką Honorową Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej „MERITUS” – Zasłużony dla Samorządu Zawodowego Lekarzy Weterynarii oraz Odznaką Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za Wkład w Tworzenie i Rozwój Samorządu Zawodowego Lekarzy Weterynarii.

W Zmarłym tracimy oddanego orędownika idei samorządności oraz wysoce cenionego Człowieka, dążącego do wzmacniania rangi i prestiżu zawodu, doświadczonego lekarza weterynarii oraz nieodżałowanego Kolegę, którego zachowamy w swojej wdzięcznej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 10 lutego (czwartek) o godz. 10.00 mszą świętą w Kościele Świętego Wojciecha  Biskupa i Męczennika w Nidzicy, ul. Młynarska 12, po czym nastąpi złożenie prochów Zmarłego w grobie rodzinnym na cmentarzu w Płocku.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Śp. lek. wet. Witolda Mariana Wojciechowskiego składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.