Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci

Śp.  Dr. n. wet.  JERZEGO  CHAMSKIEGO

byłego wieloletniego pracownika Katedry Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej ART, a następnie UWM w Olsztynie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  7 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9,00 w Kościele p.w. Św. Arnolda w Redykajnach.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. Dr. n. wet. Jerzego Chamskiego

składają

 Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.