Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 5 grudnia 2021 r. odszedł od nas

Ś. P.  Lek. wet. MARIAN  KUNDA

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  10 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 11,00 modlitwą w Kościele Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Kętrzynie, ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 4. Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona  o godz. 12.00, a po Mszy urna z prochami Zmarłego zostanie złożona do grobu na cmentarzu komunalnym w Kętrzynie.

 Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Mariana Kundy

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.