Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Ś. P. 

Lek. wet. BOHDANA STASZKO

Zastępcy Kierownika Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się  29 kwietnia  2021 r. ( czwartek ) o godz. 13,30  w Grekokatolickiej Parafii Katedralnej Matki Bożej  przy ul. Lubelskiej 12  w Olsztynie, a następnie na cmentarzu w Barczewie.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Bohdana Staszko

składają

 Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.