Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 31 marca 2021 r. odeszła od nas

Ś. P. lek. wet. Stanisława Anna Sołowiej

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2021 r. o godz. 14.00 na dużym cmentarzu komunalnym w Pasłęku.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Stanisławy Anny Sołowiej składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.