Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 1 marca 2021 r. odszedł od nas

Ś. P.  Lek. wet. MIROSŁAW TOMASZ KARCZEWSKI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie

należący do grona współtwórców Samorządu Zawodowego Lekarzy Weterynarii Warmii i Mazur, wieloletni członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, za zasługi dla Samorządu Zawodowego odznaczony odznaką Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  – „ Meritus”. Oddany pracy zawodowej i środowisku zawodowemu, dobry człowiek  pełen empatii i troski o innych, którego będzie nam brakowało, chociaż pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  12 marca 2021 r. (piątek) o godz. 9,30 modlitwą różańcową w Kościele Miłosierdzia Bożego  w Olsztynie, przy ul. Barcza 2. Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona  o godz. 10.00, a po Mszy Zmarły zostanie złożony do grobu na cmentarzu komunalnym w Dywitach.

 Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Mirosława Tomasza Karczewskiego

składają

 Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Comments are closed.