Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 14 września 2020 r., po ciężkiej  chorobie odeszła od nas

Ś. P. lek. wet. ANNA  DANUTA  WASILEWSKA

należąca  do zasłużonego i zacnego grona współtwórców Samorządu Zawodowego Lekarzy Weterynarii Warmii i Mazur budowanego na fundamentach „Solidarności”. Aktywna, zaangażowana i nieprzerwanie działająca na rzecz  zawodu  począwszy od  Zjazdu Założycielskiego  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej aż do czasu ciężkiej i długiej choroby. W latach 1991 – 2009 pełniła funkcje: Sekretarza Rady, Skarbnika Rady, Delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, członka Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego i przewodniczącej Komisji ds. Diagnostyki Laboratoryjnej. Za zasługi dla Samorządu Zawodowego odznaczona odznaką Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  – „Meritus”. Oddana pracy zawodowej i środowisku zawodowemu, pełna empatii i troski o lekarzy weterynarii potrzebujących jakiejkolwiek pomocy lub wsparcia. Dobry człowiek, którego będzie nam brak, chociaż pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 17 września  2020 r. (czwartek) o godz. 12,00  pożegnaniem w kaplicy przy ul. Poprzecznej skąd o godz. 12,30 nastąpi wyprowadzenie na Mszę Św. w  Kościele Matki Boskiej Ostrobramskiej  w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza 16 A,  a następnie ceremonia pochowania na cmentarzu komunalnym  przy ul. Poprzecznej.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. lek. wet. Anny Danuty Wasilewskiej składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.