Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 22 czerwca 2020 r. odeszła od nas

Ś. P.  BARBARA MOTYKA

pierwsza i wieloletnia księgowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, która pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci przede wszystkim jako szlachetny, dobry, wrażliwi i pogodny człowiek.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 10,00  Mszą Św. w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie (skrzyżowanie ulic: Kopernika i Mickiewicza), po której nastąpi wyprowadzenie na cmentarz komunalny w Dywitach.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś.P. Barbary Motyki,

a przede wszystkim Córce Małgorzacie Stręk i wnuczce Agnieszce Stręk składają:

 Prezes i Rada wraz z pracownikami biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.