Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,

że 9 listopada 2019 r. zmarł

Ś. P.  lek. wet.  Zbigniew Kujawski

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 15 listopada 2019 r. ( piątek ) o godz. 9.45 w kaplicy przy Szpitalu Miejskim w Olsztynie, ul. Mariańska, skąd o godz. 10.15  nastąpi przejazd  do Kościoła pw. Matki Boskiej Saletyńskiej przy ul. Morskiej  na mszę świętą żałobną.                                                     Pochowanie na cmentarzu komunalnym w Dywitach.

Rodzinie i bliskim Zmarłego wyrazy szczerego współczucia składa

Prezes, Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.