Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim  smutkiem zawiadamiamy o śmierci

ŚP.

lek. wet. Adama  Kołodziejczyka

Msza Św. żałobna rozpocznie się dnia  6 listopada 2018 r.( wtorek)  o godz. 14:00

w Kościele  Św. Katarzyny Aleksandryjskiej  w Działdowie przy ul. Matejki 59.

Rodzinie i wszystkim bliskim  Zmarłego  wyrazy szczerego współczucia składają:

Prezes, Rada Lekarsko-Weterynaryjna

oraz

Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby  Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.