Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

NEKROLOG

Z głębokim  smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 lipca 2018 r. zmarł w wieku 68 lat

ŚP.

lek. wet. Marek  Frąckiewicz

Msza Św. żałobna rozpocznie się dnia 21 lipca 2018 r. (sobota) o godz. 14:20 w Kościele  p.w.  Błogosławionego Honorata Kuźmińskiego  w Mrągowie przy ul. Olsztyńskiej 16, po czym  nastąpi odprowadzenie naszego Kolegi na miejsce wiecznego spoczynku.

Rodzinie i wszystkim bliskim  Zmarłego  wyrazy szczerego współczucia składają :

Prezes, Rada Lekarsko-Weterynaryjna

oraz

Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej

Izby  Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.