Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim  z głębokim żalem i smutkiem zawiadamia, że dnia 25 maja 2018 r. zmarł w wieku 65 lat

ŚP.

lek. wet. Tomasz Siódmiak

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 28 maja 2018 r. o godz. 11:00

w Kościele Świętego Jana Nepomucena i Matki Bożej Różańcowej w Biskupcu Pomorskim.

Różaniec odbędzie się 25-27.05.2018 r. o godz. 18:00  w Kaplicy na nowym cmentarzu oraz w dniu pogrzebu 28.05.2018 r. o godz. 10:30 w Kościele Świętego Jana Nepomucena i Matki Bożej Różańcowej w Biskupcu Pomorskim.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim

lek.wet. Jan B. Liedtke wraz z Pracownikami PIW Nowe Miasto Lub.

Comments are closed.