Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Łódzka Izba Lekarsko-Weterynaryjna  z głębokim żalem i smutkiem zawiadamia

że w dniu 7 listopada 2017r. zmarł nasz serdeczny kolega

Ś. P. dr n. wet. Andrzej Mazurkiewicz

przewodniczący Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego V i VI kadencji

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 10 listopada o godz.13 w Kościele Garnizonowym w Skierniewicach na pl. Jana Pawła II.

Comments are closed.