Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś. P. ERWINA  KRUKA

mazurskiego poety, pisarza i działacza na rzecz zachowania kultury mazurskiej,

a także laureata Medalu Dr. Kurta Obitza.

Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy  szczere wyrazy współczucia

Prezes i Rada

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.