Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Najbliższe posiedzenie Rady W-MIL-W

Najbliższe posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w okresie między 04  a  08 maja 2020 r. (konkretny dzień zostanie wskazany odrębnie) i zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – zostanie  najprawdopodobniej zorganizowane z  wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, czyli wideokonferencji.

Wnioski do rozpatrzenia przez Radę wraz z kompletem wymaganych załączników prosimy składać w formie papierowej za pośrednictwem poczty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z biurem Izby (tel. 89/ 524-01-88), które czynne jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godz. 11,00 – 14,00.

Termin składania dokumentów – do 30.04.2020 r.

Konkretny dzień obrad Rady podany zostanie odrębnie, w późniejszym terminie, zależnie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID -19.

Prezes Rady WMILW lek. wet. Zbigniew Wróblewski

Comments are closed.