Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Lekarzy, Lekarzy Weterynarii i pracowników medycznych w Compak Sportingu

1 (002)

Comments are closed.