Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Manifestacja 06.10.2015 r. pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i urzędowych lekarzy weterynarii

Comments are closed.