Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Kondolencje

Szanownemu Panu

Lek. wet. Zbigniewowi Wróblewskiemu

Prezesowi Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MAMY

składają: Rada, Koleżanki i Koledzy oraz pracownicy biura

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.