Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej W-MIL-W

DELEGACI  na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 – wybrani w  wyborach  korespondencyjnych na VIII kadencję (2021 – 2025) – wynik po I terminie

Nr rejonu Nazwa rejonu Nazwisko i imię wybranego kandydata
  

 

      1

 

 

BARTOSZYCE

1.     Hamada Katarzyna

2.     Kloska Andrzej

3.     Wojnicz Tadeusz

4.     Żółciński Kazimierz

5.     Fatla Józef 

   2 BRANIEWO 1.     Marchewa Jadwiga

2.     Ławniczak Radomir 

   3 DZIAŁDOWO 1. Wydrachowski Jarosław

2.Cichoń Marta

3.Dzieńkowski Leszek

4.Matuszewska Karolina

   4 ELBLĄG grodzki 1.Makuła Maciej

2.Podlasz Magdalena 

   5 ELBLĄG ziemski 1.     Monkiewicz Anna

2.     Strzelecki Lech

3.     Bieńkiewicz Łukasz 

  

 

6

 

 

EŁK

1. Markowska Kamila

2. Walczak Piotr

3. Zyzman Jacek

4. Cituk Grzegorz

5. Dobrzycka-Guzek Małgorzata

6. Raczyńska-Zalewska Dominika 

7. Strzyżewska-Worotyńska Emilia

8. Sieradzki Krzysztof

9. Kiapśnia Wojciech 

   7 GIŻYCKO BRAK KANDYDATÓW – WYBORY NIE ODBYŁY SIĘ
   8 GOŁDAP 1.     Łukaszewicz Jacek

2.     Rafałko Bartłomiej 

   9 IŁAWA 1. Wacławska Agata

2.Skamarska Anna

3. Wielogórska Joanna

4. Matyjasik Hubert 

  10 KĘTRZYN 1.     Wyszkowska Maria

2.     Rudziński Krzysztof Jerzy

3.     Szklar Dariusz

4.     Warniełło Tomasz

5.     Bobrowski  Mirosław

6.     Kunda Marian 

  11 LIDZBARK WARMIŃSKI 1. Szewczuk Izabela

2.Hinc Marta

3. Jankowska Adrianna

4. Wrotek Janusz 

 

 

12

 

 

MRĄGOWO

1.     Wyszkowski Jacek

2.     Zyskowski Andrzej

3.     Doraczyński Michał

4.     Paradowski Bartłomiej

5.     Kopaniec Jerzy 

  13 NIDZICA BRAK  KANDYDATÓW – WYBORY NIE ODBYŁY SIĘ
  14 NOWE  MIASTO  LUBAWSKIE 1.     Kleps Grzegorz

2.     Liedtke Jan

3.     Sowińska Wioleta 

 

 15

 

OLECKO

1.Szymański Lech

2.Jasiecki Ryszard

3.Szumowicz Edyta 

 

 

16

 

 

OLSZTYN  I (UWM + PAN)

1.     Barański Wojciech

2.     Lewczuk Bogdan

3.     Koncicki Andrzej

4.     Wąsowicz Krzysztof

5.     Sobiech Przemysław

6.     Gajęcki Maciej

7.     Janowski Tomasz

8.     Szarek Józef

9.     Pidsudko Zenon

10.  Skarżyński Dariusz Jan

11.  Dzikowski Andrzej 

 

 

 17

 

 

OLSZTYN II (Inspekcja Wet.)

1.     Tułodziecki Jerzy

2.      Liedtke Katarzyna

3.     Koronowski Jerzy

4.     Zbanyszek-Kalinowska Magdalena

5.      Ficek Włodzimierz

6.     Wojciechowska Kamila

7.      Żukiel-Gorszanow Natalia

8.     Szulia Grażyna

 

 

 

 18

 

 

 

OLSZTYN III (ZLZ)

1.     Parys Piotr

2.     Obijalski Mirosław

3.      Cieplińska Katarzyna

4.      Parysiewicz-Szarek Barbara

5.     Blanda Marek

6.     Szarek-Bęska Anna

7.     Tworkowski Bogusław

8.      Ziółkowska Natalia

9.      Kowalczyk  Maciej

10.  Bartoszewicz Andrzej Bartosz

11.  Granica-Waśkowska Anna

12.  Kusiorska Paulina

13.  Szymański Mateusz

14.  Przeworski Adam

15.  Szymanowska Dominika

  19 OLSZTYN IV (A – Ł) W I terminie nie osiągnięto wymaganego udziału 50% członków rejonu.

Rada wyznaczy II ostateczny termin wyborów w tym rejonie wyborczym

(od  9 września.2021 r. do 7 października 2021 r)

  20 OLSZTYN V (M – Ż) BRAK KANDYDATÓW – WYBORY NIE ODBYŁY SIĘ 
  22 OLSZTYN ziemski W I terminie nie osiągnięto wymaganego udziału 50% członków rejonu .

Rada wyznaczy II ostateczny termin wyborów w tym rejonie wyborczym

(od 9 września 2021 r. do 7 października 2021 r.) 

 

  23

 

OSTRÓDA

 1.     Szubstarski Henryk

2.     Maciejek Krzysztof

3.     Kuras Mariusz

4.     Michalski Marek

5.     Aszkiełowicz  Anna

 

 

 

24

 

 

 

PISZ

 1.     Wróblewski Zbigniew

2.     Matysiak Andrzej

3.     Olchowy Ewa

4.     Sobiech Łukasz

5.     Siemieniuch Marta 

  25 SZCZYTNO W I terminie nie osiągnięto wymaganego udziału 50% członków rejonu.

Rada wyznaczy II ostateczny termin wyborów w tym rejonie wyborczym

(od 9 września 2021 r. do 7 października 2021 r.) 

 

 26

 

 WĘGORZEWO

 1.     Stępak Anna

2.     Mariak Adam

3.     Komarzyniec Marta 

Brak w wykazie rejonu  wyborczego  nr 21  wynika z  modyfikacji podziału Miasta Olsztyna na rejony wyborcze, dokonanej w 2016 r. (uchwała nr 95/2016/VI KRLW z dn. 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia rejonów wyborczych w powiatach, w których liczba lekarzy weterynarii przekracza 150 osób)

Comments are closed.