Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Komunikat

W dniu 5 grudnia 2021 r. w Olsztynie odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, który wybrał organy Izby na VIII kadencję (2021-2025)

Prezes Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – Jacek Łukaszewicz

Rada Lekarsko-Weterynaryjna :

 1. Bartoszewicz Andrzej Bartosz
 2. Blanda Marek
 3. Gajęcki Maciej
 4. Janowski Tomasz
 5. Kloska Andrzej
 6. Koncicki Andrzej
 7. Maciejek Krzysztof
 8. Mariak Adam
 9. Markowska Kamila
 10. Olchowy Ewa
 11. Paradowski Bartłomiej
 12. Parys Piotr
 13. Podlasz Magdalena
 14. Szarek Józef
 15. Szumowicz Edyta
 16. Szymański Lech
 17. Wacławska Agata
 18. Wąsowicz Krzysztof
 19. Wróblewski Zbigniew
 20. Wydrachowski Jarosław

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Jerzy Tułodziecki

Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

 • Przeworski Adam
 • Rudziński Krzysztof Jerzy
 • Wyszkowska Maria
 • Zyzman Jacek

Okręgowa Komisja Rewizyjna :

 1. Kleps Grzegorz
 2. Makuła Maciej
 3. Wojciechowska Kamila

Sąd Lekarsko-Weterynaryjny:

 1. Cituk Grzegorz
 2. Jasiecki Ryszard
 3. Kopaniec Jerzy
 4. Pidsudko Zenon
 5. Sieradzki Krzysztof
 6. Strzyżewska-Worotyńska Emilia
 7. Wojnicz Tadeusz

Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii:

 1. Bartoszewicz Andrzej Bartosz
 2. Blanda Marek
 3. Cituk Grzegorz
 4. Dobrzycka-Guzek Małgorzata
 5. Gajęcki Maciej
 6. Janowski Tomasz
 7. Jasiecki Ryszard
 8. Kloska Andrzej
 9. Łukaszewicz Jacek
 10. Mariak Adam
 11. Markowska Kamila
 12. Olchowy Ewa
 13. Parys Piotr
 14. Szarek Józef
 15. Szumowicz Edyta
 16. Szymański Lech
 17. Tułodziecki Jerzy
 18. Wąsowicz Krzysztof
 19. Wróblewski Zbigniew

 

Comments are closed.