Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Komunikat nr 2 Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego

Komunikat nr 2 po spotkaniu 22.08.22

Comments are closed.