Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Kexxtone – komunikat dla lekarzy weterynarii

Szanowani Państwo,

W załączniku przekazujemy ważną informację dotyczącą weterynaryjnego produktu leczniczego Kexxtone.

Treść KOMUNIKATU

Comments are closed.