Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

IV KONFERENCJA NAUKOWA ETYKA LEKARZA WETERYNARII

Zakład Chorób Zakaźnych i Administracji Weterynaryjnej

Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

IV Konferencja Naukowa

ETYKA ZAWODOWA LEKARZA WETERYNARII – ZNACZENIE DLA SAMORZĄDU

Treść ogłoszenia

Karta zgłoszenia

Comments are closed.