Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Ewidencja zakładów leczniczych

Poniżej znajduje się ewidencja zakładów leczniczych dla zwierząt z podziałem na powiaty prowadzona przez

Radę Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Ewidencja-ZLZ-W-MIL-W-aktualizacja- 21-03-2024 r.

Aktualizacja: 21.03.2024 r.

Comments are closed.