Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Całodobowe zakłady lecznicze

Klinika Weterynaryjna Zwierząt Towarzyszących
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

10-957 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 14
tel. 89-5234334, 89-5234352

Klinika Weterynaryjna Zwierząt Gospodarskich i Koni
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

10-718 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 14, tel. 601 800 700

Klinika Weterynaryjna „OLWET” s. c.
Mieczysław Bohuszewicz, Marek Kuczyński, Piotr Parys, Jacek Pełczyński
10-404 Olsztyn, ul. Lubelska 16
tel. 89-5335573, 89-5335585

Lecznica Weterynaryjna
lek. wet. Anna Jasińska

14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 21
tel. 89-6463460

Lecznica Weterynaryjna ARS-VET
lek. wet. Małgorzata Dobrzycka-Guzek
19-300 Ełk, ul. Suwalska 46 A
tel. 87-6104121

Lecznica Weterynaryjna
lek. wet. Ewa Stopa
14-200 Iława, ul. Dąbrowskiego 15
tel. 89-6482287

Lecznica Weterynaryjna AS s.c.
 10-174 Olsztyn, ul. Świerkowa 37
tel. 89-5237431, 696330160

 

Comments are closed.