Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Ewidencja

Poniżej wykaz lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących z podziałem na powiaty:

Wykaz – aktualizacja – 01.07.2021 r.

Comments are closed.