Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Kapituła Medalu im. K. Obitza

Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 11 czerwca 2015 r. uchwałą Nr XX/556/2015/VI powołała Kapitułę Medalu im. Dr. Kurta Obitza w składzie :

  • Zbigniew Wróblewski – Przewodniczący
  • Tadeusz Bakuła – Sekretarz
  • Zdzisław Szymocha
  • Wiktor Leyk
  • Marzena Wilamowska-Korsak
  • Władysław Kubiński
  • Małgorzata Wierzbicka

O9 kapituła

Działalność Kapituły oparta jest na Regulaminie nadawania Medalu im. Dr. Kurta Obitza

Medal im. Dr. Kurta Obitza został ustanowiony aby godnie uczcić 70-tą rocznicę śmierci Dr. Kurta Obitza – lekarza weterynarii, wybitnego naukowca w dziedzinie parazytologii, działacza mazurskiego, pisarza i dziennikarza.

Rada W-MIL-W przyjęła wzór medalu uchwałą Nr XX/554/2015/VI z dnia 11 czerwca 2015 r.

03 Medal im dr Kurt Obitza awers04 Medal im dr Kurta Obitza rewers

Comments are closed.