Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Organy izby

Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna VII kadencji (2017-2021)

Prezes Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 • lek. wet. Zbigniew Wróblewski (tel. 609-483-058)

Wiceprezesi Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 • lek. wet. Andrzej Kloska
 • lek. wet. Henryk Kołyszko
 • prof. dr hab. Józef Szarek

Skarbnik

 • lek. wet. Jarosław Wydrachowski

Sekretarz

 • lek. wet. Lech Szymański

Członkowie Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 • lek. wet. Joanna Bielska
 • lek. wet. Leszek Dzieńkowski
 • prof. dr hab. Maciej Gajęcki
 • prof. dr hab. Andrzej Koncicki
 • lek. wet. Tomasz Kozłowski
 • lek. wet. Jacek Łukaszewicz
 • lek. wet. Maciej Makuła
 • lek. wet. Adam Mariak
 • lek. wet. Kamila Markowska
 • lek. wet. Bartłomiej Paradowski
 • dr Marta Siemieniuch
 • dr hab. Przemysław Sobiech
 • lek. wet. Edyta Szumowicz
 • lek. wet. Maria Tonder
 • prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz

 

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej VII kadencji (2017-2021)

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

 • lek. wet. Jerzy Tułodziecki

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 • lek. wet. Małgorzata Kalitowska
 • lek. wet. Władysław Kubiński
 • lek. wet. Katarzyna Liedtke
 • lek. wet. Maria Wyszkowska
 • lek. wet. Jacek Zyzman

Okręgowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny VII kadencji (2017-2021)

 • lek. wet. Tadeusz Wojnicz – Przewodniczący
 • lek. wet. Włodzimierz Ficek – Zastępca Przewodniczącego
 • dr hab. Zenon Pidsudko – Zastępca Przewodniczącego
 • lek. wet. Grzegorz Cituk
 • lek. wet. Adam Grzywaczewski
 • lek. wet. Ryszard Jasiecki
 • lek. wet. Jerzy Kopaniec
 • lek. wet. Hubert Pereświet-Sołtan
 • prof. dr hab. Andrzej Raś
 • dr Joanna Wojtacka

Okręgowa Komisja Rewizyjna VII kadencji (2017-2021)

 • lek. wet. Grzegorz Kleps – Przewodniczący
 • dr n. wet. Andrzej Jurczak
 • lek. wet. Wioletta Sowińska
 • lek. wet. Ewa Szymczak
 • lek. wet. Kamila Wojciechowska