Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Organy izby

Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna VIII kadencji (2021-2025)

Prezes Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 • lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Wiceprezesi Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 • prof. dr hab. Józef Szarek
 • lek. wet. Edyta Szumowicz
 • lek. wet. Zbigniew Wróblewski

Skarbnik

 • lek. wet. Andrzej Kloska

Sekretarz

 • lek. wet. Lech Szymański

Członkowie Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 • lek. wet. Andrzej Bartosz Bartoszewicz
 • lek. wet. Marek Blanda
 • prof. dr hab. Maciej Gajęcki
 • prof. dr hab. Tomasz Janowski
 • prof. dr hab. Andrzej Koncicki
 • lek. wet. Krzysztof Maciejek
 • lek. wet. Adam Mariak
 • lek. wet. Kamila Markowska
 • lek. wet. Ewa Olchowy
 • lek. wet. Bartłomiej Paradowski
 • lek. wet. Piotr Parys
 • lek. wet. Magdalena Podlasz
 • dr n. wet. Agata Wacławska
 • prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz
 • lek. wet. Jarosław Wydrachowski

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii VIII kadencji ( 2021-2025) 

 1. Bartoszewicz Andrzej Bartosz
 2. Blanda Marek
 3. Cituk Grzegorz
 4. Dobrzycka-Guzek Małgorzata
 5. Gajęcki Maciej
 6. Janowski Tomasz
 7. Jasiecki Ryszard
 8. Kloska Andrzej
 9. Łukaszewicz Jacek
 10. Mariak Adam
 11. Markowska Kamila
 12. Olchowy Ewa
 13. Parys Piotr
 14. Szarek Józef
 15. Szumowicz Edyta
 16. Szymański Lech
 17. Tułodziecki Jerzy
 18. Wąsowicz Krzysztof
 19. Wróblewski Zbigniew

 

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej VIII kadencji (2021-2025)

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

 • lek. wet. Jerzy Tułodziecki

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 • dr n. wet. Adam Przeworski
 • lek. wet. Krzysztof Jerzy Rudziński
 • lek. wet. Maria Wyszkowska
 • lek. wet. Jacek Zyzman

Okręgowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny VIII kadencji (2021-2025)

 • lek. wet. Tadeusz Wojnicz – Przewodniczący
 • dr hab. prof. UWM Zenon Pidsudko – Zastępca Przewodniczącego
 • dr n. wet. Emilia Strzyżewska-Worotyńska – Zastępca Przewodniczącego
 • lek. wet. Grzegorz Cituk
 • lek. wet. Ryszard Jasiecki
 • lek. wet. Jerzy Kopaniec
 • lek. wet. Krzysztof Sieradzki

Okręgowa Komisja Rewizyjna VIII kadencji (2021-2025)

 • lek. wet. Kamila Wojciechowska – Przewodnicząca
 • lek. wet. Grzegorz Kleps – Zastępca Przewodniczącego
 • lek. wet. Maciej Makuła – Sekretarz