Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Komisje Rady WMILW

SKŁAD STAŁYCH KOMISJI W-MIL-W VI KADENCJI

Komisja ds. Lekarzy Wolnej Praktyki:

 1. Lech Szymański – przewodniczący
 2. Cezary Baryłka
 3. Mieczysław Bohuszewicz
 4. Piotr Gij
 5. Andrzej Kloska
 6. Marian Oskroba

Komisja ds. Lekarzy Inspekcji Weterynaryjnej:

 1. Tadeusz Wojnicz – przewodniczący
 2. Irena Bakalarczyk
 3. Henryk Kołyszko
 4. Jerzy Piekarz
 5. Krzysztof Cezary Rudziński
 6. Anna Skamarska
 7. Jarosław Wydrachowski
 8. Adam Zimodro

Komisja ds. Szkolenia Lekarzy Weterynarii:

 1. Andrzej Pomianowski – przewodniczący
 2. Andrzej Raś
 3. Andrzej Rychlik
 4. Przemysław Sobiech
 5. Tomasz Stencel
 6. Jan Uradziński