Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Komisje Rady WMILW

Komisja ds. Lekarzy Wolnej Praktyki VIII kadencji (2021-2025)

  1. Lek. wet. Zbigniew Wróblewski – Przewodniczący

Komisja ds. Szkoleń Lekarzy Weterynarii VIII kadencji (2021-2025)

  1. Prof. dr hab. Józef Szarek – Przewodniczący

Komisja ds Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej VIII kadencji (2021-2025)

  1. Lek. wet. Edyta Szumowicz – Przewodnicząca