Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Historia

Delegaci na krajowy zjazd lekarzy weterynarii

1. dr hab. Prof. UWM Tadeusz Bakuła
2. lek. wet. Grzegorz Cituk
3. lek. wet. Lech Dobrzycki
4. prof. dr hab. Maciej Gajęcki
5. lek. wet. Anna Gesek
6. prof. dr hab. Tomasz Janowski
7. lek. wet. Andrzej Kloska
8. lek. wet. Henryk Kołyszko
9. prof. dr hab. Andrzej Koncicki
10. lek. wet. Jacek Łukaszewicz
11. lek. wet. Urszula Pazdry – Strzemżalska
12. dr n. wet. Jerzy Piekarz
13. lek. wet. Krzysztof Cezary Rudziński
14. dr hab. prof. UWM Jan Siemionek
15. prof. dr hab. Józef Szarek
16. lek. wet. Lech Szymański
17. lek. wet. Maria Tonder
18. lek. wet. Andrzej Tyszko
19. lek. wet. Witold Wojciechowski
20. lek. wet. Tadeusz Wojnicz
21. lek. wet. Zbigniew Wróblewski
22. lek. wet. Jarosław Wydrachowski
23. lek. wet. Ewa Ziomek-Opalińska

Delegaci na krajowy zjazd lekarzy weterynarii

 • Andrzejczak Monika
 • Bakuła Tadeusz
 • Bartoszewicz Ludwik
 • Borzemski Janusz
 • Daniluk Dorota
 • Dobrzycki Lech
 • Kloska Andrzej
 • Kołyszko Henryk
 • Łukaszewicz Jacek
 • Mikucki Józef
 • Pazdry-Strzemżalska Urszula
 • Piekarz Jerzy
 • Rudziński Krzysztof Cezary
 • Siemionek Jan
 • Szarek Józef
 • Szubstarski Henryk
 • Tonder Maria
 • Wojciechowski Witiold
 • Wróblewski Zbigniew
 • Zduńczyk Sławomir

Okręgowa Komisja Rewizyjna V kadencji (2009-13)

 • Jarosław Kuczyński – przewodniczący
 • Mirosław Talaga – zastępca przewodniczącego
 • Adam Szczesny – sekretarz
 • Ryszard Jasiecki – członek komisji
 • Grzegorz Kleps – członek komisji

Okręgowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny V kadencji (2009-13)

 • Urszula Pazdry-Strzemżalska – przewodniczący
 • Hubert Pereświet-Sołtan – zastępca przewodniczącego
 • Andrzej Raś – zastępca przewodniczącego
 • Adam Grzywaczewski – członek sądu
 • Jerzy Kopaniec – członek sądu
 • Tomasz Siódmiak – członek sądu
 • Anna Skamarska – członek sądu
 • Mirosław Szporka – członek sądu
 • Waldemar Zalewski – członek sądu
 • Andrzej Zyskowski – członek sądu

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej V kadencji (2009-13)

 • Jan Siemionek – okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej
 • Michał Gesek – zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej
 • Andrzej Glinka – zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej
 • Joanna Maciejewska – zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej
 • Artur Paluszewski – zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej
 • Maria Wyszkowska – zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej

Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna V kadencji (2009-13)

Prezes Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 • Łukaszewicz Jacek

Wiceprezesi Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 • Andrzej Koncicki
 • Zbigniew Wróblewski
 • Elżbieta Zduńczyk

Skarbnik

 • Witold Wojciechowski

Sekretarz

 • Andrzej Kloska

Członkowie Prezydium

 • Janusz Borzemski
 • Mirosław Łakomy
 • Lech Szymański
 • Maria Tonder

Członkowie Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej:

 • Tadeusz Bakuła
 • Ludwik Bartoszewicz
 • Cezary Baryłka
 • Dorota Daniluk
 • Anna Gesek
 • Tomasz Janowski
 • Henryk Kołyszko
 • Radosław Pieńkowski
 • Krzysztof Cezary Rudziński
 • Janusz Rymanowski
 • Józef Szarek